Thư Hiên Dịch Trường

ĐƯỜNG VÀO LUẬN LÝ

$16.00

Đường vào Luận lý là bản Việt dịch tác phẩm Nyayapravesa mà Ngài Huyền Trang đời Đường dịch là Nhân Minh Nhập Chánh Lý Luận. So với các tác phẩm mà Ngài Huyền Trang đã dịch thì đây là tác phẩm rất ngắn nhưng từ trước tới nay ai cũng đều công nhận tác phẩm Luận lý học này rất khó – khó vì văn nghĩa rất súc tích, các thuật ngữ mới lại, thâm áo. Nhận thấy những khó khăn này, đạo hữu Lê Tự Hỷ, đã dùng những từ ngữ Việt dịch rất thông thường, dễ hiểu, dễ nhớ để người đọc dễ dàng bước nhanh vào con đường lý luận rộng rãi, chắc chắn mà ngàn xưa để lại.

Thư Hiên Dịch Trường xin trân trọng giới thiệu cuốn sách thú vị này.

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed