Mamita

Chàng Metalhead Nhà Bên

$19.00

Kento đã được anh chàng Metalhead nhà bên cưu mang trong một đêm đông buốt giá. Kể từ đó, họ trở thành bạn bè và bắt đầu dùng bữa cùng nhau. Dần dà, Kento nhận ra tình cảm mình có sự thay đổi và cố gắng đẩy anh ấy ra xa. Song…

"Thoắt cái, mùa đông thứ hai đã trôi qua. Và cứ vậy, dù mùa xuân tới, hạ sang, thu đến, và cả mùa đông sắp về, chúng tôi vẫn luôn bên nhau."

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed