Howard Gardner

Chân, Thiện, Mĩ Trong Tầm Nhìn Đương Đại

$23.00

Áp dụng cách tiếp cận đa ngành, H.Gardner công kích phát ngôn rằng thuyết tương đối văn hóa và các trang web do người dùng tạo nội dung đang vô hiệu sự tồn tại và giá trị của bộ ba phẩm tính Chân, Thiện, Mĩ. Ông xử lí mỗi phẩm tính trong một chương vì chúng không thay thế lẫn nhau. Với mỗi phẩm tính, Gardner cung cấp một định nghĩa đơn giản, súc tích, không sách vở dõi theo lịch sử của ba phẩm tính này và sau đó bàn luận về cách chúng phát triển để phản ánh thay đổi trong thế kỉ 21. Ông chú trọng đến cuộc chiến với chủ nghĩa hậu hiện đại và vai trò ngày càng lớn của mạng xã hội. Ông cũng làm rõ cách để giới trẻ và cả những người lớn tuổi hơn sử dụng những định nghĩa mới này, và mỗi lứa tuổi đều có thể đóng góp phần của riêng mình để hướng đến mục tiêu chung. Tác giả có lối hành văn rõ ràng, súc tích và sau mỗi chương, mỗi phần đều có những tóm lược hữu ích.

Dù triết lí của Gardner không làm hài lòng tất cả mọi người - như định nghĩa của ông về cái đẹp còn hẹp và chủ quan - nhưng công trình này sẽ thôi thúc người đọc tham gia thảo luận. Một góc nhìn rõ ràng và nhiều thông tin về những thay đổi của ba phẩm tính cổ điển

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed