Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc - Từ An Trần Lê Nhân

Cổ Học Tinh Hoa

$25.00

Cổ Học Tinh Hoa (Bìa Cứng) hoa do hai ông Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân biên soạn đã thâu lượm, giới thiệu với bạn đọc những tinh hoa của nền cổ học phương Đông. Với 250 mẩu chuyện, các tác giả đã đem đến cho người đọc cách nhìn nhận cuộc sông, con người, cách x ử sự sao cho phù hợp với từng nơi từng lúc. Có thể nói đó là cuốn sách "dạy làm người", là cái "túi khôn" rất cần thiết không chỉ cho x ã hội lúc bây giờ mà cho cả hôm nay và mãi về sau.

"Ta đã biết truyện đời nay, ta lại cần phải họac truyện đời x ưa. Ta ôn lại việc đời x ưa mà rõ được việc đời nay, có như thế sự Học của ta mới không đến nỗi khiếm khuyết".

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed